Ke Blovice 27:16 (16:8) 3. 10. 2004
 |  1  | 

Foto: Radek Franta

Home